Thị thơm thị giấu người thơm … 3 dòng thơ sau là gì? Tác phảm nảo của tác giả nào?

Thị thơm thị giấu người thơm … 3 dòng thơ sau là gì? Tác phảm nảo của tác giả nào?

2 bình luận về “Thị thơm thị giấu người thơm … 3 dòng thơ sau là gì? Tác phảm nảo của tác giả nào?”

 1. Ba dòng thơ sau: 
  ”Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
  Đẽo cày theo ý người ta 
  Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì”
  – Tác phẩm: Trích ”Chuyện cổ nước mình”
  – Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ.
  $#T$

  Trả lời
 2. 3 dòng thơ tiếp theo là:
  Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
         Đẽo cày theo ý người ta
  Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
  …..
  – Các dòng thơ trên là thể thơ lục bát được trích trong bài “Truyện cổ nước mình” của tác giả “Lâm Thị Mỹ Dạ” 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới