Tiếng nào dưới đây có âm đệm? a .huyền b.hương c.muỗng d,miệng

Tiếng nào dưới đây có âm đệm?
a .huyền
b.hương
c.muỗng
d,miệng

2 bình luận về “Tiếng nào dưới đây có âm đệm? a .huyền b.hương c.muỗng d,miệng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới