Tìm biện pháp đảo ngữ trong bài thơ dau Chắt trong vị ngọt mùi hương Lặng thầm thay những con đường ong bay Trải qua mưa nắng

Tìm biện pháp đảo ngữ trong bài thơ dau
Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trờiViết một bình luận

Câu hỏi mới