tìm các từ láy: – chỉ tiếng gió thổi – gợi tả dáng dấp của con vật – gợi tả màu sắc nhanh lên nha . mk cần gấp. cảm ơn

tìm các từ láy:
– chỉ tiếng gió thổi
– gợi tả dáng dấp của con vật
– gợi tả màu sắc
nhanh lên nha . mk cần gấp. cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới