Tìm dấu chấm,hỏi chấm,chấm than và nêu tác dụng Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt. Tướng giặc : – Mi là a

Tìm dấu chấm,hỏi chấm,chấm than và nêu tác dụng
Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt.
Tướng giặc : – Mi là ai?
Yết Kiêu: – Ta là Yết Kiêu, một chàng trai đất Việt.
Tướng giặc: – Mi đục chiến thuyền của ta phải không?
Yết Kiêu : – Phải!
Tướng giặc: – Phải là thế nào ?
Yết Kiêu : – Phải là phải thế!Viết một bình luận

Câu hỏi mới