Tìm điểm lạ trong bài Một vụ đắm tàu sgk tiếng Việt 5 tập 2, trang 108

Tìm điểm lạ trong bài Một vụ đắm tàu sgk tiếng Việt 5 tập 2, trang 108

2 bình luận về “Tìm điểm lạ trong bài Một vụ đắm tàu sgk tiếng Việt 5 tập 2, trang 108”

  1. – Điểm lạ trong bài “Một vụ đắm tàu” là : Ma-ri-ô đã tự nguyện từ bỏ cơ hội sống của mình để dành lại cho Giu-lu-ét-ta , một người mà cậu mới quen biết.
     

    Trả lời

Viết một bình luận