Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống: a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác. b) Ông đã nhiều lần ca

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống:
a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác.
b) Ông đã nhiều lần can gián … vua không nghe.
c) Mình đến nhà bạn … bạn đến nhà mình?

2 bình luận về “Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống: a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác. b) Ông đã nhiều lần ca”

 1. a) Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.
  b) Ông đã nhiều lần can giăn nhưng vua không nghe.
  c) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình
  => Nhưng quan hệ từ cần điền trong câu trên có tác dụng nối các vế câu ghép với nhau.
  color{violet}{#J}

  Trả lời
 2. \text{#A}
  $a.$ Tấm chăm chỉ , hiền lành nhưng Cám thì lười biếng , độc ác .
  $->$ Biểu thị quan hệ : Tương phản
  $b.$ Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe .
  $->$ Biểu thị quan hệ : Tương phản
  $c.$ Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình ?
  $->$ Biểu thị quân hệ : Lựa chọn

  Trả lời

Viết một bình luận