Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ được in đậm trong mỗi câu sau: a. “Sông còn là nguồn lợi lớn của quê tôi vì sông cho n

Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ được in đậm trong mỗi câu sau:
a. “Sông còn là nguồn lợi lớn của quê tôi vì sông cho ngư dân nhiều cá tôm” (từ in đậm: cho)
b. “Sông mênh mông như tấm lòng người mẹ” (từ in đậm: mênh mông)

2 bình luận về “Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ được in đậm trong mỗi câu sau: a. “Sông còn là nguồn lợi lớn của quê tôi vì sông cho n”

 1. Từ trái nghĩa là
  a. Cho => Nhận
  b.Mênh mông => Chật hẹp
  Từ đồng nghĩa là
  a. Cho =>Tặng
  b. Mênh mông => Bao la
  Gửi bạn nhé :3
  Mong bạn đánh giá cho câu trả lời của mình là câu trả lời hay nhất
  Cảm ơn bạn ;-;

  Trả lời
 2. a .
  Đồng nghĩa với từ ” cho” : biếu, tặng,..
  b.
  Đồng nghĩa với từ ” mênh mông” : rộng lớn, bao la 
  Trái nghĩa với từ ” mênh mông ” : nhỏ hẹp 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới