Tìm từ đồng nghĩa với : cho , ném , giúp đỡ , quả

Tìm từ đồng nghĩa với : cho , ném , giúp đỡ , quả

2 bình luận về “Tìm từ đồng nghĩa với : cho , ném , giúp đỡ , quả”

 1. Từ cho đồng nghĩa với từ : biếu, tặng, dâng
  Từ ném đồng nghĩa với từ : vứt, quẳng
  Từ giúp đỡ đồng nghĩa với từ : phụ
  Từ quả đồng nghĩa với từ : trái
  Chắc ko đầy đủ lắm mong thông cảm nha.

  Trả lời
 2. $\text{Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa GIỐNG NHAU hoặc GẦN GIỐNG NHAU}$
  $\text{+}$ cho : tặng, gửi, biếu, dâng, hiến ,…
  $\text{+}$ ném: vứt, quăng, chọi, phi,…
  $\text{+}$ giúp đỡ: trợ giúp, cứu giúp, phụ giúp, cho đi,…
  $\text{+}$ quả: trái
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ
  Học tốt nhé :3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới