tìm từ trái nghĩa với thương yêu, giữ gìn và đặt câu với từ tìm đc

tìm từ trái nghĩa với thương yêu, giữ gìn và đặt câu với từ tìm đc

2 bình luận về “tìm từ trái nghĩa với thương yêu, giữ gìn và đặt câu với từ tìm đc”

 1. Trái nghĩa với “Thương yêu”: ghét bỏ
  Đặt câu:
  Bà cô ghét bỏ mẹ bé Hồng.
  Trái nghĩa với “Giữ gìn”: phá hoại
  Đặt câu:
  Em trai tôi là một đứa phá hoại.

  Trả lời
 2. Trái nghĩa với yêu thương : ghét bỏ.
  →Vì chú gấu bông này cũ kĩ nên Ánh ghét bỏ chú.
  Trái nghĩa với giữ gìn : phá hoại.
  →Sao con lại phá hoại chúng vậy?
  *Trái nghĩa là có nghĩa đối lập hoàn toàn với nhau *
  @Daisyy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới