Tỉnh nào quê Bác kính yêu Non xanh nước biếc như thêu gấm vàng?

Tỉnh nào quê Bác kính yêu
Non xanh nước biếc như thêu gấm vàng?

2 bình luận về “Tỉnh nào quê Bác kính yêu Non xanh nước biếc như thêu gấm vàng?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới