Trình bày cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên được tác giả miêu tả bằng đoạn văn 10-15 câu Nhìn

Trình bày cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên được tác giả miêu tả bằng đoạn văn 10-15 câu
Nhìn ra xa ngút ngát
Bao sắc màu cỏ hoa
Con thác réo ngân nga
Đàn dê soi đáy suối
Giữa ngút ngàn cây trái
Dọc vùng rừng nguyên sơ
Không biết thực hay mơ
Ráng chiều như hơi khói…
Lưu ý: Không chép mạng/ctrl của ngkViết một bình luận

Câu hỏi mới