Trong bài những từ viết hoặc là từ in đậm nha Bài 4 : Xếp những từ in đậm vào bảng bên dưới sao cho thích hợp THANH BƯỚ

Trong bài những từ viết hoặc là từ in đậm nha Bài 4 : Xếp những từ in đậm vào bảng bên dưới sao cho thích hợp
THANH BƯỚC lên THỀM, NHÌN vào trong NHÀ. cảnh tượng GIAN NHÀ CŨ không có gì thay đổi. SỰ YÊN LẶNG làm thanh mãi mới cất tiếng gọi KHẼ:
– BÀ ơi!
thanh BƯỚC xuống dưới giàn thiên lí.có tiếng người đi, rồi bà, MÁI TÓC BẠC PHƠ, CHỐNG gậy trúc ở ngoài vườn vào. thanh CẢM ĐỘNG VÀ MỪNG RỠ, chạy lại gần.
– CHÁU đã về đấy Ư ?
bà ngừng NHAI trầu, ĐÔI MẮT HIỀN TỪ dưới làn tóc TRẮNG nhìn cháu, ÂU YẾM và MẾN THƯƠNG.
Từ loại. Từ
Danh từ riêng
Danh từ chung
Đại từ xưng hỏi
Động từ
Tính từ
Quan hệ từViết một bình luận

Câu hỏi mới