Trong bài Thái sư Trần Thủ Độ câu chuyện Thái sư với người quân hiệu cho ta thấy ông là người như thế nào

Trong bài Thái sư Trần Thủ Độ
câu chuyện Thái sư với người quân hiệu cho ta thấy ông là người như thế nào

2 bình luận về “Trong bài Thái sư Trần Thủ Độ câu chuyện Thái sư với người quân hiệu cho ta thấy ông là người như thế nào”

 1. Giải đáp:
  *Trong bài Thái sư Trần Thủ Độ câu chuyện Thái sư với người quân hiệu cho ta thấy ông là người :
  – biết coi trọng phép nước, luôn đặt phép nước lên trên.
  -Là người rất chí công ,công bằng trước mọi tình huống.
  -Phân biệt công tư rõ ràng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận