Trong các câu sau câu nào là câu ghép? Vì sao? a) Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan học giỏi. b) Vì em chăm ngoan họ

Trong các câu sau câu nào là câu ghép? Vì sao?
a) Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan học giỏi.
b) Vì em chăm ngoan học giỏi nên em được mọi người yên mến.
c) Em muốn được mọi người yêu mến nên em chăm ngoan học giỏi
d) Nhờ em chăm ngoan học giỏi nên em được mọi người yêu mến
Bài 2: Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay cây ghép. Tìm chủ ngữ vị ngữ
a) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng , xua tan dần hơi lạnh
b) Lang gió nhẹ chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy
c) Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chínViết một bình luận