trong các từ gạch chân dưới đây ,từ nào là từ đồng âm ,từ nào là từ nhiều nghĩa ? A, bò Em bé bò trên sàn nhà. Con bò đang ă

trong các từ gạch chân dưới đây ,từ nào là từ đồng âm ,từ nào là từ nhiều nghĩa ?
A, bò
Em bé bò trên sàn nhà.
Con bò đang ăn cỏ non.
Sương mai bò trên những ngọn cỏ nonViết một bình luận

Câu hỏi mới