trong các từ gạch chân dưới đây ,từ nào là từ đồng âm ,từ nhiều nghia B.mực Mẹ đi chợ mua hai con mực Trời mưa to làm mực nư

trong các từ gạch chân dưới đây ,từ nào là từ đồng âm ,từ nhiều nghia
B.mực
Mẹ đi chợ mua hai con mực
Trời mưa to làm mực nước sông dâng lên cao.
Chị ấy nói đúng mựcViết một bình luận

Câu hỏi mới