Trong câu ghép sau: ” Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho n

Trong câu ghép sau: ” Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó.” các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
`A`.Các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.
`B`.Các vế câu được nối với trực tiếp với nhau bằng dấu câu.
`C`.Các vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng.
`D`.Các vế câu được nối với nhau bằng 1 quan hệ từ

2 bình luận về “Trong câu ghép sau: ” Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho n”

 1. “Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó /và/ tôi vội vàng lấy mình che cho nó.” các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?”
  – Ở đây có 2 vế câu
  + Vế 1 : tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó
  + Vế 2 : tôi vội vàng lấy mình che cho nó
  Ở 2 vế được nối bằng từ “và” ( mà từ “và” là quan hệ từ )
  => Vậy đáp án cần chọn là D
  # hhk

  Trả lời
 2. Trong câu ghép sau: ” Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó tôi vội vàng lấy mình che cho nó.” các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
  A. Các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.
  B. Các vế câu được nối trực tiếp với nhau bằng dấu câu.
  C. Các vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng.
  D. Các vế câu được nối với nhau bằng 1 quan hệ từ. 
  => Chọn D
  => Câu ghép được nối với nhau bằng 1 quan hệ từ: và. 
  => Từ “và” nối hai câu đơn thành một câu ghép. 
  => Từ “và” chia làm hai vế:
  + Về 1: Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó. 
  + Về 2: Tôi vội vàng lấy mình che cho nó. 
  $# ????????????????????$

  Trả lời

Viết một bình luận