Trong câu sau, quan hệ từ nào được dùng để nối các vế câu ghép? Buổi chiều, bố để đồ vào tủ lạnh rồi ra vườn tưới cây còn mẹ

Trong câu sau, quan hệ từ nào được dùng để nối các vế câu ghép?
Buổi chiều, bố để đồ vào tủ lạnh rồi ra vườn tưới cây còn mẹ đi làm về sẽ nấu ăn cho cả gia đình.
A: rồi
B:để
C:còn
D:cho

2 bình luận về “Trong câu sau, quan hệ từ nào được dùng để nối các vế câu ghép? Buổi chiều, bố để đồ vào tủ lạnh rồi ra vườn tưới cây còn mẹ”

 1. @ Giải đáp: C.còn
  Từ “còn” dùng để nối 2 câu : ” bố để vào tủ lạnh rồi ra vườn tưới cây” và câu ” mẹ đi làm về sẽ nấu ăn cho cả gia đình”.
  @ntbhan

  Trả lời
 2. Trong câu sau, quan hệ từ nào được dùng để nối các vế câu ghép?
  Buổi chiều, bố để đồ vào tủ lạnh rồi ra vườn tưới cây còn mẹ đi làm về sẽ nấu ăn cho cả gia đình.
  A: rồi
  B:để
  C:còn
  D:cho
  Chọn C
  Trong câu sau, quan hệ từ còn được dùng để nối các vế câu ghép
  Nên chọn C còn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới