trong câu: thanh niên việt nam chỉ có 1 con đường duy nhất là làm cách mạng, ko thể có con đường nào khác từ con đường mang

trong câu: thanh niên việt nam chỉ có 1 con đường duy nhất là làm cách mạng, ko thể có con đường nào khác từ con đường mang nghĩa gì?
A. Nghĩa gốc
B. Nghĩa chuyển
C. Nghĩa chuyển và nghĩa gốc
D. ko có ý nghĩa gìViết một bình luận

Câu hỏi mới