Trong thế giới côn trùng, có rất nhiều loại vật có ích. Em hãy viết một bài văn tả loài côn trùng mà em yêu thích nhất.

Trong thế giới côn trùng, có rất nhiều loại vật có ích. Em hãy viết một bài văn tả loài côn trùng mà em yêu thích nhất.
Viết một bình luận