Từ ai trong dòng nào dưới đây là từ dùng để hỏi? Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần! (Ca dao)

Từ ai trong dòng nào dưới đây là từ dùng để hỏi?
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
(Ca dao)
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.
(Ca dao)
Ai từng đóng cọc trên sông
Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?
(Trần Liên Nguyễn)
Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
(Ca dao)
Nhóm nào dưới đây có từ viết sai chính tả?
xác suất, sẵn sàng, sạch sẽ, sóng sánh
xuất hiện, xúng xính, sửa soạn, xanh xao
xổ số, sản xuất, soi xét, diễn xuất
sơ xuất, sàng sảy, xa xôi, xuất sắcViết một bình luận