Từ “bằng” trong câu nào dưới đây là quan hệ từ? Con đường làng giờ đã được trải nhựa bằng phẳng. Đội cảnh sát đã tìm ra bằng

Từ “bằng” trong câu nào dưới đây là quan hệ từ?
Con đường làng giờ đã được trải nhựa bằng phẳng. Đội cảnh sát đã tìm ra bằng chứng quan trọng của vụ án. Sau bốn năm, chị gái tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Minh đã đạt học sinh giỏi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới