từ chứa vần “iên” hoặc “iêng”, để chỉ hành động làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và chà xát nhiều lần.

từ chứa vần “iên” hoặc “iêng”, để chỉ hành động làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và chà xát nhiều lần.Viết một bình luận

Câu hỏi mới