Từ đồng nghĩa,trái nghĩa với từ: chậm chạp đoàn kết

Từ đồng nghĩa,trái nghĩa với từ:
chậm chạp
đoàn kếtViết một bình luận

Câu hỏi mới