Từ ”GIA ĐÌNH ” có thể thay thế cho từ ” NHÀ ” trong câu nào dưới đây:

Từ ”GIA ĐÌNH ” có thể thay thế cho từ ” NHÀ ” trong câu nào dưới đây:
A. Ngôi nhà là sự kết hợp giữa cấu trúc nhà truyền thống với lối trang trí hiện đại, vận dụng nhiều đường cong lôi cuốn.
B. Tháng sau, cả nhà tôi sẽ chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Nhà tôi sức khỏe yếu lắm !
D. Cả A và C

2 bình luận về “Từ ”GIA ĐÌNH ” có thể thay thế cho từ ” NHÀ ” trong câu nào dưới đây:”

 1. Từ ”GIA ĐÌNH ” có thể thay thế cho từ ” NHÀ ” trong câu nào dưới đây:
  A. Ngôi nhà là sự kết hợp giữa cấu trúc nhà truyền thống với lối trang trí hiện đại, vận dụng nhiều đường cong lôi cuốn.
  B. Tháng sau, cả nhà tôi sẽ chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.
  C. Nhà tôi sức khỏe yếu lắm !
  D. Cả A và C
  →B
  Sau khi thay ta có câu : Tháng sau , gia đình tôi sẽ chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh
  $#Toiratngu$

  Trả lời
 2. Từ ” Gia Đình ” có thể thấy thế cho từ ” Nhà” trong câu nào dưới đây
  A. Ngôi nhà là  sự kết hợp giữa cấu trúc nhà truyền thống với lối trang trí hiện đại , vận dụng nhiều đường cong lôi cuốn
  B. Tháng sau , cả nhà tôi sẽ chuyển vào thành phố HCM 
  C. Nhà tôi sức khoẻ yếu lắm
  D. Cả A và C

  Trả lời

Viết một bình luận