Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “thương gia”? danh nhân quân nhân doanh nhân phu nhân

Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “thương gia”?
danh nhân
quân nhân
doanh nhân
phu nhân

2 bình luận về “Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “thương gia”? danh nhân quân nhân doanh nhân phu nhân”

 1. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “thương gia”?
  danh nhân
  quân nhân
  doanh nhân
  phu nhân
  ⇒ Chọn Doanh nhân. 
  danh nhân chỉ người nổi tiếng
  quân nhân chỉ người làm trong quân đội
  phu nhân là chỉ vợ của người đàn ông có địa vị trong xã hội

  Trả lời
 2. $\text{ Từ đồng nghĩa với thương gia : Doanh nhân}$
  → $\text{ Thương gia là người làm nghề kinh doanh , buôn bán lớn}$
  ⇒$ \text{ Doanh nhân đồng nghĩa với thương gia}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới