Từ nào dưới đây là từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc: A. Ái quốc B. Giang sơn C. Một nhà

Từ nào dưới đây là từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc:
A. Ái quốc B. Giang sơn C. Một nhà D. Quốc vươngViết một bình luận

Câu hỏi mới