Từ nào sau đây là từ láy : A. Lần lượt B.Thích thứ C.Quang đãng Tìm hai từ trái nghĩa với từ hồn nhiên : Đặt 1 câu với một

Từ nào sau đây là từ láy :
A. Lần lượt B.Thích thứ C.Quang đãng
Tìm hai từ trái nghĩa với từ hồn nhiên :
Đặt 1 câu với một từ trong số các từ vừa tìm trên:

2 bình luận về “Từ nào sau đây là từ láy : A. Lần lượt B.Thích thứ C.Quang đãng Tìm hai từ trái nghĩa với từ hồn nhiên : Đặt 1 câu với một”

 1. Từ nào sau đây là từ láy :
  A. Lần lượt
  B. Thích thứ
  C. Quang đãng
  Tìm hai từ trái nghĩa với từ hồn nhiên: ranh ma, đen tối. 
  Đặt 1 câu với một từ trong số các từ vừa tìm trên:
  – Bạn tôi làm chuyện rất đen tối. 
  $# ????????????????????$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới