Từ nào viết sai chính tả trong khổ thơ sau? “Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon g

Từ nào viết sai chính tả trong khổ thơ sau?
“Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
Quả ngon giành tận cuối mùa
Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào.”
(Theo Võ Thanh An)Viết một bình luận

Câu hỏi mới