Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả? chải chuốt chính trực chau chuốt

Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?
chải chuốt chính trực chau chuốt trung chuyểnViết một bình luận

Câu hỏi mới