từ no trong cụm từ ”những cánh diều no gió” được dùng theo nghĩa chuyển hay nghĩa gốc?.đặt 1 câu có từ no đc dùng theo nghĩ

từ no trong cụm từ ”những cánh diều no gió” được dùng theo nghĩa chuyển hay nghĩa gốc?.đặt 1 câu có từ no đc dùng theo nghĩa khác so với nghĩa trênViết một bình luận

Câu hỏi mới