Từ ở bài 3 a) Hòa bình.- Trái nghĩa: chiến tranh, nội chiến, mâu thuẫn, xung đột, ….. b) Thương yêu: Trái nghĩa: căm ghét,

Từ ở bài 3
a) Hòa bình.- Trái nghĩa: chiến tranh, nội chiến, mâu thuẫn, xung đột, …..
b) Thương yêu: Trái nghĩa: căm ghét, thù giận, căm giận, ghét bỏ, hận thù, ….
c) Đoàn kết: Trái nghĩa: chia rẽ, chia bè phái, xung khắc, …..
d) Giữ gìn: Trái nghĩa: phá hoại, phá phách, tàn phá, hủy hoại, ….
3. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3
giúp với ạ ko coppy mạng

2 bình luận về “Từ ở bài 3 a) Hòa bình.- Trái nghĩa: chiến tranh, nội chiến, mâu thuẫn, xung đột, ….. b) Thương yêu: Trái nghĩa: căm ghét,”

  1. $\text{- Hãy cùng giữ gìn lớp học, đừng phá hoại bàn ghế vì chúng rất hữu ích.}$
    $\text{- Chúng em thương yêu đồng bào và căm ghét thực dân Pháp.}$

    Trả lời
  2. – Chuẩn bị cho chiến tranh là một cách để giữ gìn hòa bình
    – Sự thù hận chỉ khiến cho con người trở nên ích kỉ, nhỏ nhen còn tình yêu thương sẽ mang đến trái tim ấm áp, đầy cảm xúc.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới