Từ thiên trong thành ngữ nào dưới đây có nghĩa là nghìn? Thiên binh vạn mã Quốc sắc thiên hương Thiên thanh địa bạch Thiên l

Từ thiên trong thành ngữ nào dưới đây có nghĩa là nghìn?
Thiên binh vạn mã Quốc sắc thiên hương Thiên thanh địa bạch Thiên la địa võngViết một bình luận

Câu hỏi mới