ướt đẫm, cánh đồng là tính từ hay danh từ

ướt đẫm, cánh đồng là tính từ hay danh từViết một bình luận

Câu hỏi mới