Viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu giới thiệu về hành động chống chiến tranh của một trong những người nổi tiếng em đã nêu ở mục

Viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu giới thiệu về hành động chống chiến tranh của một trong những người nổi tiếng em đã nêu ở mục a và cảm xúc của em về người đó . Viết về Hồ Chí Minh nha

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu giới thiệu về hành động chống chiến tranh của một trong những người nổi tiếng em đã nêu ở mục”

 1. – Bác Hồ vĩ đại của chúng ta chính là người đã tìm đường cứu nước, chấp nhận biết bao gian khổ ở nơi xứ người để giải cứu cho đất nước Việt Nam, giải thoát người dân Việt Nam khỏi sự đô hộ của bọn thực dân Pháp. Người đã hy sinh bản thân, thanh xuân của mình trong 30 năm để cố gắng học hỏi, tiếp thu nền kinh tế, những thiết bị công nghệ điện tử hiện đại của các nước khác nhau trên thế giới, từ đó đúc kết và thành lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam và trở về lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Bác Hồ chính là vị cứu tinh vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đời đời đều ghi công bác!
  @ #M i nh

  Trả lời
 2. Người anh hùng Nguyễn Tất Thành ( 1980 –  1969 ) đã đến nhiều nước như châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, sống hoà mình với nhân dân lao động . Cậu sống khổ sở , nặng nhọc , lao động cố gắng tìm đường cứu nước khỏi giặc . Bác đọc bảng tuyện ngôn độc lập vào ngày 2 – 9 năm 1945 . Bác tuyên bố trước dân và đồng bào khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội . Bác Hồ rất dũng cảm ra các nước khác để học hỏi , lao động khổ sở cực nhọc thì Việt Nam mới có ngày hôm nay . Em yêu bác Hồ chủ tịch nước đáng kính. 

  @letram4545
  #hoidap247
  #hoctot

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới