Viết 4 -5 câu tả 1 phần cảnh của dòng sông mà em yêu thích. LƯU Ý: KO VIẾT DÀI ĐÚNG VS YÊU CẦU THÔI! Nếu viết dài = 2,3 sao n

Viết 4 -5 câu tả 1 phần cảnh của dòng sông mà em yêu thích.
LƯU Ý: KO VIẾT DÀI ĐÚNG VS YÊU CẦU THÔI!
Nếu viết dài = 2,3 sao nha!Viết một bình luận

Câu hỏi mới