Viết bản kiểm điểm vì ăn quà vặt ( giờ ra về ) MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI

Viết bản kiểm điểm vì ăn quà vặt ( giờ ra về )
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI

2 bình luận về “Viết bản kiểm điểm vì ăn quà vặt ( giờ ra về ) MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI”

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
              BẢN KIỂM ĐIỂM
  Kính gửi: (tên thầy, cô giáo viên chủ nhiệm lớp ….)
  Em tên là: …
  Học sinh lớp: …
   Em xin được trình bày lỗi của mình như sau:
   Chiều ngày 1 – 2 – 2023, trong giờ học môn Tiếng Việt của cô, em đã cùng một số bạn trong lớp ăn bánh kẹo trong lúc cô giảng bài. Thưa cô, em nhận thấy rằng đây là một hành động hoàn toàn không đúng, em đã không tôn trọng cô trong lúc cô giảng bài mà ngồi ăn với nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Sự việc đã chứng tỏ em đã thể hiện thái độ không nghiêm túc trong học tập, đặc biệt là thời điểm ôn thi quan trọng. Thực sự em cảm thấy rất ăn năn và hối lỗi. Em hứa lần sau sẽ tập trung trong giờ học, tuyệt đối không ăn vụng mà thay vào đó là chú ý vào bài, tích cực trả lời câu hỏi của cô.
   Đây cũng là lần đầu và cũng sẽ là lần đầu tiên em phạm lỗi và phải viết bản kiểm điểm như hôm nay.
   Em thành thật mong cô có thể thứ lỗi.
  Chữ ký phụ huynh                    Chữ kí người viết 

  Trả lời
 2. Sở GD&ĐT………………….(Không có cũng đc)
  Trường………………………
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                            BẢN KIỂM ĐIỂM
  Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..
                   – Giáo viên chủ nhiệm lớp………….
  Em tên là:…………………………………………………………. Học sinh lớp:…..
  Nơi ở:……………………………………………………………………
  Ngày sinh : …………………………………………………………….
  Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm……
  Vi phạm lần thứ:……………………………………………….
  Nội dung vi phạm:……………………………………………………………………………… thuộc điều……………………………….. của trường………………………
  Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.
  ……….., ngày……tháng……năm……….
         Người viết kiểm điểm
            (Ký, ghi rõ họ tên)
  #MieDayy

  Trả lời

Viết một bình luận