Viết đoạn văn (khoảng 5 câu) tả ngoại hình của bạn em gợi ý:bạn tui đeo kính,lùn,gầy,là lớp trưởng,tóc ngắn như con trai

Viết đoạn văn (khoảng 5 câu) tả ngoại hình của bạn em
gợi ý:bạn tui đeo kính,lùn,gầy,là lớp trưởng,tóc ngắn như con traiViết một bình luận

Câu hỏi mới