viết đơn xin da nhập đội tình nguyện giúp đỡ những gia đình khó khăn trong phường, xã nơi em ở

viết đơn xin da nhập đội tình nguyện giúp đỡ những gia đình khó khăn trong phường, xã nơi em ở

1 bình luận về “viết đơn xin da nhập đội tình nguyện giúp đỡ những gia đình khó khăn trong phường, xã nơi em ở”

 1.                                     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                    ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN
  Kính gửi: Trưởng ban phường / xã nơi bạn ở
  Em tên là: ….
  Học sinh lớp: …
  Nơi ở: …
  Hôm nay, em làm đơn này để xin gia nhập vào đội tình nguyện của phường (hoặc xã) để có thể giúp đỡ cho những người, những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Em đã tìm hiểu và cũng đã được nghe kể về các hoạt động nhân đạo của đội. Vì vậy, em mới làm đơn xin gia nhập đội để có thể hỗ trợ và giúp đỡ được thật nhiều những người gặp khó khăn.
  Em xin hứa, khi được gia nhập đội, em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao và tuân thủ đúng các quy định của đội.
  Em xin chân thành cảm ơn
                                                                                 Người làm đơn (kí và ghi rõ họ tên)
  @LP

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới