Viết mở bài gián tiếp và mở bài trực tiếp cho : Tả 1 ca sĩ đang biểu diễn Tả 1 nghệ sĩ hài mà em yêu thích Cấm chép mạng Viết

Viết mở bài gián tiếp và mở bài trực tiếp cho :
Tả 1 ca sĩ đang biểu diễn
Tả 1 nghệ sĩ hài mà em yêu thích
Cấm chép mạng
Viết kết bài theo 2 cách:
–> vote 5* mà cũng phải hya nhengg <–
Viết một bình luận