Viết một câu miêu tả giọt sương ( trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa hoặc so sánh). ko coopy mạng

Viết một câu miêu tả giọt sương ( trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa hoặc so sánh).
ko coopy mạngViết một bình luận

Câu hỏi mới