Viết một đoạn mở bài kiểu gián tiếp và một đoạn kết kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em tả về Hồ Gươ

Viết một đoạn mở bài kiểu gián tiếp và một đoạn kết kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em tả về Hồ Gươm ạ đừng có thơ nhé ạ
Mong mọi người giúp đỡ em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới