Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Viết

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
Viết một đoạn văn ngắn ( `7,8`câu) nói lên cảm nhận của em về nhũng hình ảnh đẹp mà đoạn thơ trên gợi ra cho em{Không Chép mạng}Viết một bình luận

Câu hỏi mới