viết những từ ngữ tả biển, tả sóng trong đoạn văn sau: con sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển. sóng rì rào, thì thầm kể c

viết những từ ngữ tả biển, tả sóng trong đoạn văn sau:
con sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển. sóng rì rào, thì thầm kể chuyện giàu đẹp của biển. biển hiền hòa quá! biển rộng quá! biển làm em nghĩ đến lòng mẹ bao la, dịu hiềnViết một bình luận

Câu hỏi mới