2câu thơ nói về thạch sanh em cần gấp làm nhanh cho 5 sao

2câu thơ nói về thạch sanh
em cần gấp làm nhanh cho 5 sao

2 bình luận về “2câu thơ nói về thạch sanh em cần gấp làm nhanh cho 5 sao”

 1.  2 câu thơ nói về Thạch Sanh 
       Thạch Sanh mạnh mẽ ngút trời 
  Có kết hạnh phúc bên người chàng yêu 
       Ở đời chịu nhiều đắng cay
  May thay vẫn cứ vị tha vô cùng 
  – Vần mạnh – hạnh : vần lưng 
  – Vần cay – thay : vần lưng 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới