”xa lắm” có phải cụm tính từ không

”xa lắm” có phải cụm tính từ không

1 bình luận về “”xa lắm” có phải cụm tính từ không”

Viết một bình luận