Xác địch 1 trạng ngữ trong những câu sau và nêu ý nghĩa của trạng ngữ đó 1.Ngày xưa , có 1 cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất

Xác địch 1 trạng ngữ trong những câu sau và nêu ý nghĩa của trạng ngữ đó
1.Ngày xưa , có 1 cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi
2.Ngay lập tức , quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp nắng nóng như đổ lửa
3.Gần đây , bà tôi ko được khỏe như xưa nữaViết một bình luận

Câu hỏi mới