Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ sau: Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn. Con là sóng

Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ sau:
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ.
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.

1 bình luận về “Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ sau: Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn. Con là sóng”

 1. Biện pháp tu từ: 
  Điệp ngữ : Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ. 
  Tác dụng :
  -Nhấn mạnh tình cảm giữa người con và mẹ 
  -Nói lên rằng ở bên mẹ đối với con là niềm vui tuyệt vời nhất , hấp dẫn nhất mà chẳng điều gì , trò chơi gì hay bất cứ nơi nào sáng được 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới