Ai giúp mik vs ạ. Mik đg cần gấp. Viết 1 bài thơ lục bát nói về ông bà, cha mẹ hoặc thầy, cô giáo

Ai giúp mik vs ạ. Mik đg cần gấp.
Viết 1 bài thơ lục bát nói về ông bà, cha mẹ hoặc thầy, cô giáoViết một bình luận

Câu hỏi mới